Scroll Top
Konut Projeleri
Ankara İli Gölbaşı İlçesi Örencik Mevkii 3. Bölgede Yapılacak 480 Adet Konut Ve Sosyal Donatısı, Ada içi Ve Genel Altyapı İle Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi
Proje Yeri : Ankara – Gölbaşı / Ankara
İşveren : T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
Süresi : 450 Takvim Günü
Alan : 104.000 M²