Scroll Top
Eğitim Projeleri
Şanlıurfa Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Proje Yeri : Şanlıurfa
İşveren : Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü Tesisi Bakım Onarım İşi
Süresi : 70 Takvim Günü
Alan :
Açıklama : Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü Tesisi Bakım Onarım İşi